Wasak Projekt UE

„Budowa instalacji OZE w firmie BSW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,60 kW na gruncie zasilającej budynek produkcyjny przedsiębiorstwa zlokalizowany w miejscowości Łuków (woj. lubelskie). Projekt realizuje cele takie jak uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego powstanie jednostka wytwarzania energii elektrycznej OZE oraz zostanie uruchomiona produkcja energii z OZE na własne potrzeby. W efekcie zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, w tym zatrudnieni pracownicy.

Wartość projektu: 250 795, 70 PLN

Wkład EFRR: 132 534, 31 PLN

BSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy obuwniczej „”Wzmocnienie konkurencyjności firmy BSW SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy BSW Sp. z o.o. Sp. Komandytowa poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie wykorzystania wzornictwa w procesie wdrażania nowych produktów i technologii. Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa produktów nowych dla firmy – wdrożenie innowacji produktowej w postaci wprowadzenia do oferty nowych kolekcji obuwia przeznaczonego dla osób 40+ ze stopami wrażliwymi i wkładki formowanej do w/w obuwia, a także przeprowadzenie badań i certyfikacji w/w obuwia. Projekt ma również na celu wdrożenie innowacji procesowej poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, wdrożenie innowacji marketingowej m.in. wysoko wypozycjonowanej strony internetowej, udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów jak również zwiększenie wydajności procesu produkcji.

Wartość Projektu:  2 816 997.75 PLN

Wkład EFRR:  1 582 020.00 PLN